Połączenia z numerów na tej liście będą powodowały uruchomienie dzwonka w telefonie nawet jeśli wybrano status Nie przeszkadzać . Jednak nadal będzie widoczny Twój status określony jako „Nie przeszkadzać“.

Dotyczy to tylko połączeń bezpośrednio na numer wewnętrzny; nie dotyczy połączeń do żadnej grupy przechwytującej, której jesteś członkiem.

Możesz użyć aplikacji one-X Portal do dodania numerów z Katalogów osobistego oraz systemowego do istniejącej listy wyjątków. Numery dodane w inny sposób, np. z telefonu przez administratora systemu są również wyświetlane i możesz je usuwać za pomocą aplikacji one-X Portal.

Aby skonfigurować wyjątki Nie przeszkadzać:

1.Na karcie Konfiguracja wybierz Wyjątki dla statusu „Nie przeszkadzać”.

2.Lista wyjątków jest wyświetlana, gdy numer na liście wyjątków pasuje do numeru w Katalogu osobistym lub systemowym, nazwa jest również wyświetlana na liście wyjątków.

Aby dodać numer z Katalogu
Kliknij kartę Osobisty lub Systemowy. Wybierz kontakty, które mają być dodane do listy Wyjątków. Dla kontaktów z Katalogu osobistego będzie to główny telefon kontaktu.

Aby usunąć numer
Aby usunąć numer z listy wyjątków, kliknij znak X obok numeru.

3.Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga

1.Nazwy nie są przechowywane na liście wyjątków, przechowywane są jedynie numery. Nazwy pokazane na liście mapowane są na podstawie pasujących numerów w one-X Portal, odpowiadających głównemu telefonowi kontaktów w Twoim katalogu. Jeżeli kontakt z katalogu przestanie odpowiadać numerowi z listy wyjątków, żadna nazwa nie będzie wyświetlana.

2.one-X Portal nie pozwala obecnie na wprowadzanie wieloznaczników N oraz X, gdzie N oznacza dowolną liczbę, a X dowolną pojedynczą cyfrę. Na przykład, aby dodać do listy wszystkie numery od 5551000 do 5551099, dodaj wyjątek jako 55510XX lub 55510N. Może to zrobić Twój administrator systemu.