Możesz spróbować rozłączyć połączenie przychodzące. Rozłączenie połączenia ma różne konsekwencje, w zależności od rodzaju połączenia i innych opcji:

Połączenia grupy przechwytującej
Jeśli połączenie jest połączeniem grupy przechwytującej, rozłączenie połączenia przychodzącego spowoduje jego przekazanie kolejnemu agentowi w grupie lub zmianę ustawień grupy przechwytującej (które mogą spowodować ponowne przekazanie ci połączenia).

Połączenia osobiste
Jeśli połączenie jest przeznaczone tylko dla ciebie, jego rozłączenie spowoduje:

zgłoszenie zajętości i przekierowanie połączenia do odpowiedniego miejsca, jeśli zostało ustawione i włączone.

W przeciwnym razie połączenie jest przekazywane do poczty głosowej, jeśli jest dostępna.

Jeśli nie jest, telefon dzwoni dalej (rozłączenie nie daje żadnego efektu).

Połączenia przywracane po wstrzymaniu/zaparkowaniu
Jeśli połączenie było wcześniej wstrzymane lub zaparkowane przez dłuższy czas, nie można go rozłączyć.

Aby rozłączyć połączenie przychodzące:

1. Gadżet callsHead Połączenia na karcie Główna pokazuje szczegóły połączenia dzwoniącego, w tym numer i nazwisko osoby dzwoniącej, jeśli są dostępne. Jeżeli aktualnie prowadzisz rozmowę lub rozmowy, wybierz kartę z ikoną dzwoniącego telefonu icon small alerting.

2.Naciśnij przycisk rozłączania callDrop, aby przekierować połączenie.