Jeśli jesteś organizatorem konferencji, możesz odłączyć inne osoby od konferencji, a w innym przypadku — tylko siebie.

Aby odłączyć inną osobę z konferencji:

1.W gadżecie Połączenia wskaż kursorem myszy uczestnika, którego chcesz rozłączyć. Obok niego zostaną wyświetlone ikony dostępnych funkcji.

2.Kliknij opcję callDrop Rozłącz. Ikona uczestnika zmieni się na userDrop – oznacza to, że ta osoba nie jest już uczestnikiem konferencji.

Aby rozłączyć wszystkich innych uczestników:

1.W gadżecie Połączenia kliknij opcję DropAll Rozłącz wszystkich.

Aby odłączyć się z konferencji:

1.W gadżecie Połączenia kliknij opcję callDrop Rozłącz.