Możesz edytować zaplanowane konferencje, których jesteś organizatorem.

Aby edytować zaplanowaną konferencję:

1.Kliknij ikonę plug_in_icon_conf_edit Edytuj konferencję.

2.Dostosuj szczegóły konferencji zgodnie z wymaganiami, a następnie kliknij opcję Aktualizuj.