Możesz zmieniać szczegóły konferencji, których jesteś organizatorem. Konferencje takie są zaznaczone kolorem czerwonym. Po dostosowaniu konferencji program planujący poprosi o potwierdzenie szczegółów, a następnie wyśle do uczestników nowy zestaw powiadomień.

Zasoby konferencji
System umożliwia zaplanowanie konferencji Meet Me. Jednakże nie może zarezerwować ani zagwarantować dostępności zasobów dla wszystkich konferencji. Jeśli podczas planowania lub zmiany ustawień konferencji system, po uwzględnieniu innych zaplanowanych konferencji, stwierdzi, że nie jest w stanie zapewnić wystarczającej przepustowości, wyświetli odpowiednie ostrzeżenie.

Aby zmienić czas trwania/godzinę zakończenia konferencji:

Metody tej nie można zastosować w przypadku spotkań przeprowadzanych cyklicznie.

1.Kliknij konferencję w kalendarzu.

2.Kliknij i przeciągnij symbol = na dolnej krawędzi pola konferencji, aby zaznaczyć nową godzinę zakończenia.

3.Narzędzie do planowania zażąda potwierdzenia zmian. Kliknij Tak.

4.Narzędzie do planowania zastosuje zmiany. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby zmienić godzinę rozpoczęcia i dzień konferencji:

Metody tej nie można zastosować w przypadku spotkań przeprowadzanych cyklicznie.

1.Kliknij konferencję w kalendarzu.

2.Kliknij i przeciągnij szczegóły konferencji do nowego pola w kalendarzu.

3.Narzędzie do planowania zażąda potwierdzenia zmian. Kliknij Tak.

4.Narzędzie do planowania zastosuje zmiany. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby edytować szczegóły konferencji:

1.Dwukrotnie kliknij wybrane spotkanie w kalendarzu.

Jeżeli spotkanie powtarza się, określ, czy chcesz wprowadzić zmiany we wszystkich, czy tylko w wybranym spotkaniu. W przypadku pojedynczego spotkania możesz zmienić tylko czas rozpoczęcia, ale nie w przypadku konferencji internetowej.
conf_series_or_single

2.Szczegóły spotkania zostaną wyświetlone na karcie Zaplanuj konferencję.

3.Zmień szczegóły spotkania i kliknij Zaplanuj.

4.Narzędzie do planowania zażąda potwierdzenia zmian. Kliknij Tak.

5.Narzędzie do planowania zastosuje zmiany. Kliknij przycisk Zamknij.