Uwaga: Nie jest możliwa edycja kontaktu dodanego do katalogu osobistego z katalogu systemowego, ponieważ kontakty te są połączone z odpowiednimi pozycjami na karcie katalogu systemowego.

1.Za pomocą gadżetu directoryHead Katalog na karcie Strona główna zlokalizuj nazwę, która ma się znaleźć w katalogu.

2.Aby przefiltrować wyświetlone nazwy, rozpocznij wpisywanie nazwy lub numeru w polu tekstowym w górnej części karty. Podczas wprowadzania nazwy niepasujące kontakty z katalogu będą usuwane z wyników.

3.Umieść kursor nad kontaktem w katalogu.

4.Kliknij przycisk edycji edit .

a.Wpisz szczegółowe dane kontaktu w oknie Dodaj nowy kontakt.

Jeżeli ustawienie Telefon służbowy odpowiada numerowi wewnętrznemu użytkownika systemu telefonicznego, kontakt w katalogu wyświetla status użytkownika dla danego użytkownika. Ma to miejsce nawet jeżeli inny numer został aktualnie wybrany jako Główny telefon.

Możesz użyć listy Grupa, aby wybrać, na których z osobistych kart kontaktów ma być wyświetlany dany kontakt.

Można dodać adres poczty gmail oraz adres serwera Office Communications Server (OCS) dla kontaktu. Po dodaniu adresów możesz napisać wiadomość e-mail lub rozpocząć rozmowę z poziomu katalogu one-X Portal.

b.Po zakończeniu kliknij Zapisz.