Nie jest możliwa edycja kontaktu dodanego do katalogu osobistego z katalogu systemowego, ponieważ kontakty te są połączone z odpowiednimi pozycjami na karcie katalogu systemowego.

1. Wyszukaj kontakt w katalogu.

2.Kliknij opcję OLupdatecontact Aktualizuj kontakt.

a.Wpisz szczegółowe dane kontaktu w oknie Szczegóły kontaktu.

Jeżeli ustawienie Telefon służbowy odpowiada numerowi wewnętrznemu użytkownika systemu telefonicznego, przy kontakcie w katalogu wyświetlony zostanie status danego użytkownika. Ma to miejsce nawet jeżeli inny numer został aktualnie wybrany jako Główny telefon.

Możesz wybrać grupę , w której ma być wyświetlany kontakt osobisty.

Możesz dodać adres Gmail kontaktu. Po dodaniu adresów możesz napisać wiadomość e-mail lub rozpocząć rozmowę z poziomu katalogu Avaya IP Office Plug-in.

b.Po zakończeniu kliknij Dodaj.