Możliwa jest edycja profili domyślnych oraz profili utworzonych przez użytkownika.

Aby edytować profil:

1.Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Profile. Wyświetlona zostanie lista profili.

2.Na liście profili kliknij przycisk Edycja obok profilu, który chcesz edytować.

3.Wybierz różne ustawienia dostępne dla profili.

4.Po odpowiednim skonfigurowaniu profilu kliknij przycisk OK.

5.Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Po wybraniu lub edycji aktywnego profilu występuje niewielkie opóźnienie — ustawienia profilu są zachowywane w systemie telefonicznym. Pomarańczowe tło wskazuje, że zmiany profilu nie zostały w pełni zachowane przez system telefoniczny. Zielone tło wskazuje, że zmiany aktywnego profilu zostały w pełni zachowane.