Możesz przeglądać i edytować szczegóły konferencji, których jesteś organizatorem. Konferencje takie są zaznaczone kolorem czerwonym. Jeśli wprowadzisz zmiany, system wyśle zaktualizowane powiadomienie o konferencji do uczestników spotkania.

Edytowanie powtarzających się konferencji
W przypadku powtarzających się konferencji w widoku spotkań można edytować jedynie serię konferencji. Aby edytować pojedynczą konferencję z serii, należy użyć widoku kalendarza.

Zasoby konferencji
System umożliwia zaplanowanie konferencji Meet Me. Jednakże nie może zarezerwować ani zagwarantować dostępności zasobów dla wszystkich konferencji. Jeśli podczas planowania lub zmiany ustawień konferencji system, po uwzględnieniu innych zaplanowanych konferencji, stwierdzi, że nie jest w stanie zapewnić wystarczającej przepustowości, wyświetli odpowiednie ostrzeżenie.

Aby edytować informacje o konferencji:

1.Zlokalizuj konferencję w Widoku spotkań.

2.Kliknij szczegóły konferencji, aby zaznaczyć konferencję. Kliknij ikonę queues configuration edit icon.

3.Wyświetlone zostaną szczegóły konferencji. Teraz możliwe jest ich edytowanie.

4.Kliknij Zaplanuj, aby zatwierdzić zmiany.

Jeśli system po uwzględnieniu innych zaplanowanych konferencji stwierdzi, że nie jest w stanie zapewnić wystarczającej przepustowości dla wszystkich zaproszonych uczestników konferencji, wyświetli odpowiednie ostrzeżenie. Wówczas możesz określić, czy nadal chcesz zarezerwować zasoby na konferencję, czy też wrócić do ustawień.
conference_schedule_no_resources