Kontakty z katalogu osobistego oraz zewnętrznego mogą zawierać adresy e-mail. Możesz kliknąć taki kontakt, aby wysłać do niego wiadomość e-mail z domyślnej aplikacji pocztowej na komputerze.

Aby wysłać wiadomość e-mail do kontaktu:

1.Za pomocą gadżetu directoryHead Katalog na karcie Strona główna zlokalizuj nazwę, która ma się znaleźć w katalogu.

2.Aby przefiltrować wyświetlone nazwy, rozpocznij wpisywanie nazwy lub numeru w polu tekstowym w górnej części karty. Podczas wprowadzania nazwy niepasujące kontakty z katalogu będą usuwane z wyników.

3.Przesuń kursor na kontakt i kliknij ikonę szczegółów details.
email contact

4.Kliknij adres e-mail, którego chcesz użyć. Niektóre kontakty mogą zawierać więcej niż jeden adres e-mail. W takim przypadku możesz wybrać jeden z nich.

5.W domyślnej aplikacji pocztowej Twojego komputera otwarte zostanie okno tworzenia nowej wiadomości e-mail z wybranym adresem e-mail w polu Do.