Aby wysłać wiadomość e-mail do kontaktu:

1.Umieść kursor myszy nad kontaktem.

2.Aby wybrać alternatywny identyfikator wiadomości e-mail, kliknij listę rozwijaną Więcej szczegółów. Lista rozwijana Szczegółowe informacje zostanie wyświetlona jedynie w przypadku, gdy kontakt posiada alternatywną nazwę użytkownika z adresu e-mail lub inny numer telefonu.

3.Kliknij opcję plug_in_icon_email. System wyśle wiadomość e-mail na główny adres e-mail kontaktu.