Po nawiązaniu połączenia może zaistnieć potrzeba podania dodatkowych cyfr, na przykład w przypadku połączenia z zewnętrznym systemem poczty głosowej.

Uwaga: Możesz wysłać sygnały DTMF tylko dla aktywnego połączenia. Nie możesz wysłać sygnałów DTMF kiedy wstrzymasz rozmowę, lub jeśli osoba dzwoniąca używa telefonu SIP.

Aby wybrać dodatkowe cyfry DTMF:

1. Kliknij klawiaturę numeryczną icon dial pad w gadżecie Połączenia.
Touchtones

2. Wybierz opcję Wybieranie tonowe. Jeśli jest włączone, wszystkie dodatkowe cyfry wybierane z klawiatury numerycznej są dołączane do aktywnego połączenia, nie inicjują nowego połączenia.

3. Klikaj cyfry i znaki na klawiaturze numerycznej, aby wysłać dodatkowe cyfry DTMF.

Aby wyłączyć wybieranie tonowe:

Po wysłaniu sygnałów DTMF zamknij klawiaturę. System wyłączy opcję Wybieranie tonowe.