Dzięki powiadomieniom włączonym, jak to pokazano poniżej, jeśli otrzymasz wiadomość błyskawiczną i korzystasz z minimalnej wersji programu one-X Portal w przeglądarce Firefox, w systemie jest wyświetlane okno powiadomień. Jest w nim wyświetlany awatar kontaktu, który wysłał wiadomość błyskawiczną, a po kliknięciu okna powiadomienia system wyświetla okno programu one-X Portal.

Aby włączyć powiadomienia o wiadomościach błyskawicznych na pulpicie w przeglądarce Firefox:

1. Na karcie Konfiguracja kliknij kartę Powiadomienia.

2. Wybierz opcję Włącz powiadomienia o wiadomościach błyskawicznych.

Wyszarzenie opcji Włącz powiadomienia o wiadomościach błyskawicznych
Jeśli opcja Włącz powiadomienia o wiadomościach błyskawicznych jest wyszarzona:

a.Kliknij łącze wyświetlane pod polem Włącz powiadomienia o wiadomościach błyskawicznych.

b.Zaznacz pole wyboru Włącz powiadomienia o wiadomościach błyskawicznych.

c.Zostanie wyświetlone wyskakujące okno z pytaniem, czy chcesz wyświetlać powiadomienia. W wyświetlonym oknie rozwijanym zmień opcję na Zawsze wyświetlaj powiadomienia.

d.Zostanie wyświetlone okno powitania dla wiadomości błyskawicznych na pulpicie.