Powiadomienia są obsługiwane w przeglądarkach Internet Explorer 10 i 11. Jeśli zostaną włączone, jak to opisano poniżej, po otrzymaniu wiadomości błyskawicznej – jeśli korzystasz z minimalnej wersji programu one-X Portal w przeglądarce Explorer – system wyświetli okno powiadomień w pasku zadań. Jest w nim wyświetlany awatar kontaktu, który wysłał wiadomość błyskawiczną, a po kliknięciu okna powiadomienia system wyświetla okno programu one-X Portal.

Uwaga: Nie można przypiąć aplikacji one-X Portal w trybie HTTPS.

Aby włączyć powiadomienia o wiadomościach błyskawicznych na pulpicie w przeglądarce Internet Explorer:

1. Na karcie Konfiguracja kliknij kartę Powiadomienia.

2.Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli one-X Portal nie został jeszcze przypięty w przeglądarce Internet Explorer, system wyświetli instrukcje przypinania one-X Portal.

Jeżeli aplikacja one-X Portal jest już przypięta w przeglądarce Internet Explorer, wybierz opcję Włącz powiadomienia o wiadomościach błyskawicznych na pulpicie.