Microsoft Outlook 2007

1. W menu Narzędzia wybierz pozycję Opcje.

2. Kliknij kartę Format wiadomości.

3. Kliknij Opcje edytora.

4. Kliknij opcję Sprawdzanie, a następnie Opcje autokorekty.

5. Kliknij kartę Tagi inteligentne.

6. Zaznacz pole wyboru Oznacz tekst etykietami tagów inteligentnych.

7. Wybierz tag inteligentny Avaya IP office z listy Aparaty rozpoznawania.

8. Zaznacz pole wyboru przycisków Pokaż przyciski akcji tagów inteligentnych.

9. Kliknij przycisk OK.

Microsoft Outlook 2010 i 2013

1. Wybierz kolejno opcje Plik > Opcje programu Outlook.

2. Kliknij opcję Poczta.

3. Kliknij Opcje edytora.

4. Kliknij Opcje autokorekty.

5. Kliknij kartę Działania.

6. W menu rozwijanym prawym przyciskiem myszy zaznacz pole wyboru Włącz czynności dodatkowe.

7. Wybierz tag inteligentny Avaya IP office z listy Dostępne czynności.

8. Kliknij przycisk OK.