Połączenie można zakończyć, klikając przycisk callDrop wyświetlony obok szczegółów połączenia w gadżecie callsHead Połączenia.