Po nawiązaniu połączenia między Tobą a Twoim kontaktem system wyświetli szczegóły połączenia.

Aby zakończyć połączenie:

1.Aby zakończyć połączenie, kliknij przycisk plug_in_icon_ignore Zakończ połączenie.