Aby zakończyć połączenie:

1.Kliknij ikonę toaster_icon_end_call Zakończ w wyskakującym oknie.

2.Na kilka sekund zostanie wyświetlone wyskakujące okno z informacją, że połączenie zostanie zakończone. Informacja zniknie, jeśli masz inne połączenia w toku.
toaster_call_ended