Dla połączeń można ustawić opcję przekierowywania przy braku odpowiedzi. Po skonfigurowaniu i włączeniu tej opcji połączenie przychodzące do użytkownika, który jest zajęty, zostanie przekierowane na określony numer. Numer ten może być numerem wewnętrznym lub zewnętrznym.