Dla połączeń można ustawić opcję przekierowywania przy zajętości. Po ustawieniu numeru i włączeniu tej opcji połączenia są przekierowywane na numer ustawiony w przypadku zajętości, jeżeli użytkownik uczestniczy w innym połączeniu lub prezentacja numeru jest ustawiona jako zajęty. Numer ten może być numerem wewnętrznym lub zewnętrznym.