Funkcja ta znana jest także jako przekierowanie wszystkich połączeń lub przekierowanie bezwarunkowe. Po włączeniu tej funkcji niektóre połączenia przychodzące do użytkownika będą przekierowywane pod wybrany numer. Zazwyczaj przekierowywane są tylko zewnętrzne połączenia prywatne, ale istnieje możliwość przekierowywania połączeń wewnętrznych i grupowych, choć obecnie funkcji tej nie można skonfigurować za pomocą aplikacji one-X Portal.