W tym trybie połączenia przychodzące mogą być przekierowywane pod inny, określony numer. Połączenia mogą być przekierowywane bezpośrednio (bez łączenia z Twoim numerem wewnętrznym) lub tylko w przypadku braku odpowiedzi z Twojego numeru wewnętrznego.

Przekierowywane są tylko przychodzące połączenia zewnętrzne. Połączenia wewnętrzne i grupowe przekierowywane są tylko w przypadku, gdy funkcja ta została skonfigurowana w innym miejscu przez administratora systemu lub przy użyciu przycisków sterujących Twojego telefonu.

options forwarding

Poniższe opcje określają sytuacje, w których połączenia będą przekierowywane, gdy dany profil jest aktywny:

Przekieruj bezwarunkowo
W przypadku wybrania tej opcji połączenia będą przekierowywane natychmiast, bez łączenia z Twoim numerem wewnętrznym. Funkcja ta nosi również nazwy 'przesyłanie wszystkich połączeń' oraz 'przekierowanie wszystkich'.

Przekierowanie przy braku odpowiedzi
Po wybraniu tej opcji połączenia przychodzące będą przekierowywane tylko w przypadku, gdy nie zostaną odebrane w określonym czasie. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Połączenia nieodebrane.

Przekierowanie przy zajętości
Po ustawieniu numeru i włączeniu tej opcji połączenia są przekierowywane pod numer ustawiony w przypadku zajętości, jeżeli użytkownik uczestniczy w innym połączeniu lub prezentacja numeru jest ustawiona jako zajęty. Numer ten może być numerem wewnętrznym lub zewnętrznym.

Numer przekierowania
Ta opcja umożliwia określenie numeru, pod który mają być przekierowywane połączenia. Możesz wprowadzić numer wewnętrzny lub zewnętrzny. W przypadku numerów zewnętrznych należy pamiętać o dodaniu prefiksu dla numerów zewnętrznych używanego w Twoim systemie telefonii.

Ustawienia przekierowywania telefonu możesz skonfigurować przy użyciu menu telefonu. Jeżeli ustawienia te będą różnić się od ustawień określonych w profilu, one-X Portal zmieni Twój profil na Wykryte.