W tym trybie połączenia przychodzące są przekierowywane pod inny określony numer. Możesz skorzystać z opcji przekierowywania połączeń w następujący sposób:

Bezpośrednie przekierowanie (bez łączenia z Twoim numerem wewnętrznym).

Przekierowanie tylko w przypadku braku odpowiedzi z Twojego numeru wewnętrznego.

 

Domyślnie system przekierowuje tylko przychodzące połączenia zewnętrzne. Aby przekierowywać inne połączenia, należy skonfigurować menu telefonu – może to zrobić administrator systemu.

Ustawienia profilu mobilności

Używanie domyślnego telefonu stacjonarnego

Twoje połączenia są przekierowywane pod numer wewnętrzny systemu telefonii.

Przekieruj bezwarunkowo

Połączenia są przekierowywane natychmiast, bez łączenia z Twoim numerem wewnętrznym. Funkcja ta nosi również nazwę „przesyłanie wszystkich połączeń” lub  „przekierowanie wszystkich”.

Przekierowanie przy braku odpowiedzi

Przekierowywane są tylko połączenia przychodzące, jeżeli nie zostaną odebrane w określonym czasie.

Włączenie jednoczesnego przekazywania połączeń na telefony komórkowe

Połączenia przychodzące są przekierowywane pod numer wewnętrzny i pod numer telefonu komórkowego. Możesz przełączać rozmowy między numerem wewnętrznym i numerem telefonu komórkowego.

Numer telefonu komórkowego do jednoczesnego przekazywania połączeń

Ustaw numer telefonu komórkowego.

Włącz telepracownika

W systemie dostępna jest opcja telepracy. Opcja ta wyświetlana jest tylko dla użytkowników typu Power User aplikacji one-X Portal.

Numer telepracownika

Ustaw numer telepracownika. Możesz ustawić numer wewnętrzny lub zewnętrzny. W przypadku ustawieniu numeru zewnętrznego upewnij się, że dodano prefiks wybierania numeru linii zewnętrznej, który jest ustawiony w systemie telefonii.

Wykonaj połączenie testowe

Połączenie testowe jest wykonywane pod ustawiony numer telepracownika.

Wstrzymaj linię

Kontrola połączenia z systemu telefonii pod numer telepracownika.