Jeśli jesteś członkiem grupy, możesz inicjować konferencje typu Meet Me dla wszystkich członków grupy.

Aby rozpocząć konferencję grupową:

1. Znajdź grupę na karcie System w gadżecie directoryHead Katalog.

2.Wskaż kursorem myszy grupę i kliknij ikonę icon_mystery04.

3.System rozpocznie konferencję Meet Me dla ciebie i członków grupy.