Twój administrator systemu może skonfigurować informowanie o wiadomościach w skrzynkach pocztowych wybranych grup przechwytywania. Te wiadomości są wyświetlane i można je odtworzyć w programie one-X Portal.