Możesz zamknąć okno wtyczki bez konieczności wylogowania. Może tak być, jeśli na przykład tymczasowo potrzebujesz więcej pamięci w oknie programu Outlook, aby wykonać inne funkcje.

Po zamknięciu wtyczka nie uruchomi się automatycznie podczas odbierania połączenia. Aby rozpocząć lub odebrać rozmowę, użyj elementów sterujących na Twoim telefonie.

Aby zamknąć okno wtyczki:

1.Kliknij ikonę plug_in_close u góry okna wtyczki. Możesz również klinąć plug_in_size i wybrać opcję Zamknij.

Aby ponownie otworzyć okno wtyczki:

1.Na pasku narzędzi wybierz opcję Dodatki i kliknij Avaya IP Office Plug-in.