Aby wstrzymać połączenie:

1.Przy użyciu gadżetu callsHead Połączenia na karcie Strona główna wybierz kartę dla trwającego połączenia. Jest to karta z ikoną dwóch połączonych słuchawek conn_connected po lewej stronie.

2. Kliknij przycisk wstrzymania callHold po lewej stronie. Wygląd ikony połączenia zmieni się na conn_onhold.
held_call

3. W przypadku braku innego aktywnego połączenia, po określonym czasie w telefonie automatycznie zostanie wyświetlony alert o wstrzymanym połączeniu.

Uwagi

1. Przy wstrzymanym połączeniu dzwoniący słyszą muzykę, jeżeli jest ona dostępna. Odtwarzana muzyka jest zależna od konfiguracji systemu. Jeżeli nie skonfigurowano muzyki odtwarzanej podczas wstrzymania, dzwoniący słyszy podwójny ton co cztery sekundy.

2. Limit wstrzymania ustawiany jest dla wszystkich połączeń przez administratora systemu. Domyślnie wynosi on 15 sekund, można go jednak zmienić lub wyłączyć. W przypadku powracających połączeń wstrzymanych ignorowane są wszystkie ustawienia przekierowywania oraz Nie przeszkadzać. Przypomnienia o wstrzymanym połączeniu nie można odrzucić.

3. Jeżeli administrator skonfigurował dla użytkownika funkcję Zajęty przy wstrzymaniu, w przypadku nadejścia nowych połączeń przy trwających połączeniach wstrzymanych system telefonii traktuje użytkownika tak, jakby miał on status zajęty.