Aby wstrzymać połączenia, możesz użyć wyskakującego okna aplikacji one-X Call Assistant.

Przy wstrzymanym połączeniu dzwoniący słyszą muzykę, jeżeli jest ona dostępna. Odtwarzana muzyka jest zależna od konfiguracji systemu. Jeżeli nie skonfigurowano muzyki odtwarzanej podczas wstrzymania, dzwoniący słyszy podwójny ton co cztery sekundy.

Limit wstrzymania jest ustawiany przez administratora systemu dla wszystkich wstrzymanych połączeń. Domyślnie wynosi on 15 sekund, można go jednak zmienić lub wyłączyć. W przypadku powracających połączeń wstrzymanych ignorowane są wszystkie ustawienia przekierowywania oraz Nie przeszkadzać. Przypomnienia o wstrzymanym połączeniu nie można odrzucić.

Jeśli administrator skonfigurował dla użytkownika funkcję Zajęty przy wstrzymaniu, w przypadku nadejścia nowych połączeń przy trwających połączeniach wstrzymanych system telefonii traktuje użytkownika tak, jakby miał on status Zajęty.

Aby wstrzymać połączenie:

1.Kliknij ikonę toaster_icon_hold_call Wstrzymaj. Połączenie zostanie wstrzymane. Wyskakujące okienko wskaże, że połączenie zostało wstrzymane.
toaster_held_call

Aby rozłączyć wstrzymane połączenie:

1.Kliknij ikonę toaster_icon_answer_call Przywróć obok szczegółów połączenia.