Możesz kliknąć callHold, aby wstrzymać konferencję. Inni uczestnicy konferencji mogą nadal rozmawiać ze sobą bez Twojego udziału. Twój status w konferencji jest aktualizowany, aby zasygnalizować wstrzymanie połączenia.

! UWAGA
Należy pamiętać, że funkcja ta dotyczy tylko połączeń konferencyjnych prowadzonych w systemie telefonii użytkownika i wyświetlanych w aplikacji one-X Portal jako połączenia konferencyjne. Zmiana połączenia na inny typ konferencji, na przykład w innym systemie telefonicznym, spowoduje, że uczestnicy będą słyszeć muzykę odtwarzaną przez system telefonii przy wstrzymanym połączeniu.

add to conference 09

Aby powrócić do konferencji, kliknij przycisk callRetrieve Przywróć.