Możesz wstrzymać bieżące połączenie, a później przywrócić je. Przy wstrzymanym połączeniu w systemie odtwarzana jest muzyka lub regularne tony, przypominające dzwoniącemu o wstrzymaniu połączenia.

Przy wstrzymanym połączeniu dzwoniący słyszą muzykę, jeżeli jest ona dostępna. Odtwarzana muzyka jest zależna od konfiguracji systemu. Jeżeli nie skonfigurowano muzyki odtwarzanej podczas wstrzymania, dzwoniący słyszy podwójny ton co cztery sekundy.

Limit wstrzymania jest ustawiany przez administratora systemu dla wszystkich wstrzymanych połączeń. Domyślnie wynosi on 15 sekund, można go jednak zmienić lub wyłączyć. W przypadku powracających połączeń wstrzymanych ignorowane są wszystkie ustawienia przekierowywania oraz Nie przeszkadzać. Przypomnienia o wstrzymanym połączeniu nie można odrzucić.

Jeśli administrator skonfigurował dla użytkownika funkcję Zajęty przy wstrzymaniu, w przypadku nadejścia nowych połączeń przy trwających połączeniach wstrzymanych system telefonii traktuje użytkownika tak, jakby miał on status Zajęty.

Aby wstrzymać połączenie:

1.Na ekranie szczegółów połączenia kliknij przycisk plug_in_icon_hold. Wstrzymane połączenia będą wyświetlane u dołu ekranu wtyczki.
plug_in_incoming

Aby przywrócić połączenie:

1.Aby przywrócić wstrzymane połączenie, kliknij OLcall Przywróć.