Logowanie / Wyloguj

Zmiana wyglądu one-X Portal

Wybór skórki

Dodawanie gadżetów zewnętrznych

Przenoszenie gadżetu

Usuwanie karty niestandardowej

Zmiana szerokości kolumn

Maksymalizowanie gadżetu

Przywracanie wyglądu domyślnego

Pokaż/ukryj gadżet

Zmiana rozmiaru gadżetu

Dodawanie karty niestandardowej

Wykonywanie i odbieranie połączeń

Wykonywanie połączeń

Połączenia nieodebrane

Wstrzymaj połączenia

Przekazywanie połączeń

Wiadomość błyskawiczna do innych użytkowników (czat)

Włączenie jednoczesnego przekazywania połączeń na telefony komórkowe

Odbieranie połączeń

Kończenie połączeń

Przełączanie między połączeniami

Parkowanie połączeń

Wybieranie statusu Nie przeszkadzać

Ustaw oddzwanianie

Odbieranie połączenia

Wyciszanie połączenia

Nagrywanie połączenia

Wysyłanie tonów DTMF

Używanie przycisków sterowania Agenta

Rozpoczynanie i zarządzanie połączeniami konferencyjnymi

Rozpoczęcie konferencji

Zmiana wstrzymanych połączeń w połączenie konferencyjne

Rozłączenie uczestnika konferencji

Parkowanie połączenia konferencyjnego

Dodawanie kolejnego uczestnika do konferencji

Wstrzymywanie połączenia konferencyjnego

Dołączanie do konferencji prywatnej Meet Me

Konfigurowanie konferencji przez telefon z numerem PIN

Rozpoznawanie aktywnego uczestnika konferencji

Wyciszanie uczestników konferencji

Zamykanie Konferencji Meet Me

Używanie przycisków sterowania połączeniem konferencyjnym

Planowanie połączeń konferencyjnych

Wyświetlanie kalendarza konferencji

Planowanie nowej konferencji

Edytowanie szczegółów konferencji

Przeglądanie konferencji

Usuwanie zaplanowanej konferencji

Sortowanie konferencji

Wyświetlanie/ukrywanie odbytych konferencji

Przeszukiwanie konferencji

Dołączanie do konferencji

Dołączanie do sesji współpracy przez sieć

Rozpoczynanie własnej konferencji

Przedłużanie konferencji

Włączanie/wyłączanie powiadomień o konferencjach

Korzystanie z historii swoich konwersacji

Korzystanie z historii konwersacji

Przeszukiwanie wiadomości błyskawicznych

Nawiązywanie połączenia

Dodawanie numeru do katalogu

Używanie katalogów

Wyświetlanie katalogów

Wykonywanie połączeń z katalogu

Edycja kontaktów w katalogu

Wysyłanie wiadomości e-mail do kontaktu

Wyświetlanie statusu użytkownika w katalogu

Przekazywanie połączenia z katalogu

Usuwanie kontaktu z katalogu

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do kontaktu

Przeszukiwanie katalogów

Dodawanie kontaktu do katalogu

Dodawanie grupy kontaktów

Wiadomości błyskawiczne

Wysyłanie wiadomości błyskawicznych do innych użytkowników

Wysyłanie wiadomości błyskawicznych do wszystkich

Nawiązywanie połączenia z poziomu komunikatora błyskawicznego

Przeszukiwanie wiadomości błyskawicznych

Logowanie z poziomu zewnętrznego klienta komunikatora błyskawicznego

Konfiguracja powiadomień błyskawicznych

Włączanie powiadomień na pulpicie

Tworzenie i używanie profili

Korzystanie z profilu Wykryte

Dodawanie nowego profilu

Wybór aktywnego profilu

Konfiguracja profilu

Edycja profilu

Uruchamianie i używanie poczty głosowej

Włączanie/wyłączanie monitorowania poczty głosowej

Przełączanie między odtwarzaniem za pomocą telefonu i komputera

Nagrywanie powitań dla skrzynki pocztowej

Sprawdzanie wiadomości poczty głosowej

Dodawanie dzwoniącego z poczty głosowej do mojego katalogu

Wybór powitania dla skrzynki pocztowej

Oddzwanianie do osoby, która zostawiła wiadomość

Zmiana kodu dostępu do skrzynki poczty głosowej

Korzystanie z funkcji mybuddy

Uzyskiwanie dostępu do mybuddy

Polecenia mybuddy

Konfigurowanie powiadomień

Zapisywanie numerów

Konfiguracja ustawień mojego one-X Portal

Zmiana skrótów klawiszowych

Ustawienia wiadomości błyskawicznych/statusu

Wybór języka

Ustawienia miejsc zaparkownych rozmów

Ustawienia wyjątków dla statusu „Nie przeszkadzać”

Konfiguracja kolejek grup przechwytujących

Włączanie dźwięków

Konfiguracja Zegara Światowego

Zmiana hasła

Zmiana kodu poczty głosowej

Używanie one-X Call Assistant (tylko dla systemu Windows)

Instalacja one-X Call Assistant

Uruchamianie one-X Call Assistant

Konfiguracja one-X Call Assistant

Zmiana hasła

Wyświetlanie ikon one-X Call Assistant

Uruchamianie one-X Portal

Ekran programu one-X Portal

Widok pomocy

Ekran programu Outlook

Wybieranie numeru przy użyciu klawiszy skrótu

Włącz komunikaty

 

Korzystanie z wtyczki Avaya IP Office Plug-in dla Microsoft Outlook

Wymagania systemowe wtyczki Avaya IP Office Plug-in

Wylogowywanie z Avaya IP Office Plug-in

Korzystanie z funkcji połączeń Avaya IP Office Plug-in

Instalacja Avaya IP Office Plug-in

Konfiguracja Avaya IP Office Plug-in

Korzystanie z funkcji dodatkowych Avaya IP Office Plug-in

Logowanie do Avaya IP Office Plug-in

Nawiązywanie połączeń za pomocą Avaya IP Office Plug-in