Grupa przechwytująca to zbiór użytkowników telefonów. Grupa ta posiada własną nazwę oraz numer wewnętrzny. Połączenia przychodzące na ten numer będą widoczne dla dostępnych członków grupy (tzn. zalogowanych i nieprowadzących w danym momencie innej rozmowy).