Na karcie Kontrola agentów w gadżecie Kontrola kolejek i agentów możesz zobaczyć aktualny status członkostwa w grupach przechwytujących. Jeśli administrator systemu to umożliwił, możesz również zmienić ten status.

hunt_groups

Zmiana statusu agenta

Wyświetlany status agenta zarządzany jest zarówno przez użytkownika, jak i przez system telefonii. Na przykład po każdym połączeniu status automatycznie zmienia się na Praca po rozłączeniu na krótką chwilę, po czym automatycznie zmienia się z powrotem na Dostępny. Status można jednak w razie potrzeby zmienić samodzielnie, na przykład po zakończeniu pracy po rozłączeniu można ręcznie zmienić status z powrotem na Dostępny.

Dostępny
Przy tym statusie możesz przyjmować i odbierać połączenia z kolejki, jeżeli aktualnie nie rozmawiasz przez telefon. Należy pamiętać, że status ten różni się od statusu „Dostępny” używanego przez samą aplikację one-X Portal.

Praca po rozłączeniu
Status ten jest używany po połączeniach grupowych i umożliwia przeprowadzenie takich działań, jak wypełnianie raportu z połączenia. Jest to z założenia status tymczasowy, automatycznie anulowany przez system telefonii po czasie określonym przez administratora systemu.

Zajęty, niedostępny
Wybierz ten status, jeżeli chcesz pozostać zalogowany, lecz musisz przerwać odbieranie połączeń grupowych. Program poprosi o wybranie Kodu powodu z listy kodów dostępnych w systemie telefonii.

Włączanie/wyłączanie członkostwa w grupie

W sekcji Moje grupy przechwytujące jest wyświetlana grupa, której jesteś członkiem. Możesz użyć tej listy do aktywowania lub dezaktywowania obecnego członkostwa w wybranych lub wszystkich grupach. Otrzymujesz tylko połączenia z kolejek, których członkiem aktualnie jesteś.

Administrator systemu telefonii konfiguruje, dla których grup możesz zmieniać swój stan członkostwa. Domyślnie możliwość ta jest wyłączona dla wszystkich grup. Nieaktywna nazwa grupy przechwytującej oznacza, że nie możesz kontrolować swojego statusu członkostwa w tej grupie.

Pole wyboru na górze listy aktywuje/dezaktywuje członkostwo we wszystkich grupach, w których możesz edytować członkostwo zgodnie ze swoimi uprawnieniami.