Po włączeniu powiadomień o wiadomościach błyskawicznych możesz wybrać, które powiadomienia chcesz otrzymywać.

Aby skonfigurować powiadomienia:

1. Kliknij kartę Konfiguracja i wybierz opcję Wiadomości błyskawiczne/status.

2. Ustaw różne opcje zgodnie z wymaganiami.

Wysyłaj wiadomości błyskawiczne o dołączeniu do konferencji
Jeśli opcja zostanie wybrana, będziesz otrzymywać wiadomości błyskawiczne, jeśli ktoś dołączy do Twojej konferencji Meet me.

Wysyłaj wiadomości błyskawiczne o opuszczeniu konferencji
Jeśli opcja zostanie wybrana, będziesz otrzymywać wiadomości błyskawiczne, gdy ktoś opuści Twoją konferencję Meet me.

Wiadomość błyskawiczna o rozpoczęciu wiadomości głosowej
Jeśli opcja zostanie wybrana, będziesz otrzymywać wiadomości błyskawiczne, gdy ktoś rozpocznie nagrywanie wiadomości głosowej dla Ciebie.

Wiadomość błyskawiczna o zakończeniu wiadomości głosowej
Jeśli opcja zostanie wybrana, będziesz otrzymywać wiadomości błyskawiczne, gdy ktoś zakończy nagrywanie dla ciebie wiadomości głosowej.

Identyfikator alternatywnych wiadomości błyskawicznych
Będziesz otrzymywać powyższe powiadomienia na alternatywny identyfikator wiadomości błyskawicznych. Wymaga to, aby maintainer systemu miał skonfigurowany serwer XMPP jako federację serwerów. W ten sposób powiadomienia może otrzymywać Twój alternatywny klient wiadomości błyskawicznych. Powiadomienia na alternatywny identyfikator są wysyłane oprócz powiadomień w aplikacji one-X Portal.

Po zdefiniowaniu Identyfikatora alternatywnych wiadomości błyskawicznych możesz dodać lub zaprosić mybuddy do swojej listy kontaktów w alternatywnej aplikacji komunikatora. Enter mybuddy@<XMPP_Domain> (na przykład mybuddy@example.com).

Ogłoś status połączenia
Zobacz punkt Ogłaszanie statusu połączenia.

Ogłoś status kalendarza
Zobacz punkt Ogłaszanie statusu kalendarza.

3. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.