Funkcjonalność wykonywania połączeń dostępna jest w panelu dodatków programu Outlook. Połączenie można nawiązać z poziomu menu kontekstowego. Funkcje te dostępne są w programie Outlook 2007 oraz Outlook 2010.

Nawiązywanie połączeń z kart kontaktów:

1. Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy. Numery kontaktu zostaną wyświetlone w menu.

2. Kliknij opcję IP Office - Call.

3.Kliknij preferowany numer w menu, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączeń z odbiorcami wiadomości e-mail:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na odbiorcę wiadomości e-mail. Numery kontaktu muszą być dostępne na serwerze Exchange.

2. Kliknij opcję IP Office - Call.

3. Kliknij preferowany numer w menu, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia z zaproszenia na spotkanie:

1. Kliknij zaproszenie na spotkanie prawym przyciskiem myszy. Temat zaproszenia na spotkanie musi zawierać numery kontaktu.

2. Kliknij opcję IP Office - Call.

3. Kliknij preferowany numer w menu, aby nawiązać połączenie.