Plik instalacyjny klienta stacjonarnego aplikacji one-X Call Assistant i Avaya IP Office Plug-in można pobrać z serwera one-X Portal. Instalator jest wspólny dla obu klientów stacjonarnych.

Aby zainstalować oprogramowanie klienta stacjonarnego:

1.Zaloguj się do one-X Portal.

2.Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Integracja z pulpitem.

3.Kliknij łącze, aby pobrać instalator dla Avaya IP Office Plug-in i one-X Call Assistant. Uwaga: Nie zmieniaj nazwy pobranego pliku.

4.Kolejne kroki różnią się w zależności od przeglądarki:

Internet Explorer lub Safari
W menu pobierania plików wyświetlone zostaną funkcje, które można wykonać na pliku. Wybierz opcję Uruchom.

Google Chrome lub Firefox
Na monicie wyświetlonym przez przeglądarkę kliknij Zapisz. Przeglądarka pobierze plik instalacyjny. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie pobrany plik i wybierz opcję Uruchom.

5.Instalator zostanie rozpakowany, a system przygotuje się do instalacji oprogramowania. Wybierz język instalatora i kliknij OK. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej.

Jeżeli zainstalowano już one-X Call Assistant, wyświetlone zostaną opcje Zmień, Napraw oraz Usuń. Wybierz opcję Zmień, aby zastąpić poprzednią wersję nową wersją. Podobnie, jeżeli w systemie zainstalowano już inną wersję, wyświetlony zostanie monit o aktualizację.

6.Zaznacz opcję Akceptuję warunki umowy licencyjnej i kliknij przycisk Dalej.

7.Sprawdź dane do nawiązania połączenia z serwerem one-X Portal. Stanowią one część adresu URL wykorzystywanego w przeglądarce do połączenia z one-X Portal.

IP lub nazwa serwera Avaya one-X Portal:
Wprowadź adres widoczny pomiędzy symbolami // i : adresu przeglądarki. Jeśli symbol // nie jest wyświetlany, wpisz początek URL aż do symbolu :.

Port:
Wprowadź wartość odpowiadającą cyfrom za symbolem : w adresie URL one-X Portal. Przykład: 9443, 8443 lub 8080.

Tryb bezpiecznej komunikacji:
Wybierz to ustawienie, jeśli adres URL w przeglądarce zaczyna się od HTTPS.

8.Kliknij przycisk Dalej. W systemie wyświetlone zostanie okno dialogowe Rodzaj instalacji.

a.Wybierz opcję Pełna, aby zainstalować one-X Call Assistant oraz Avaya IP Office Plug-in.

b.Wybierz opcję Niestandardowa, aby zainstalować tylko jeden z klientów stacjonarnych.

9.Kliknij przycisk Dalej. Aby uprościć dalszą obsługę, zalecamy wybranie domyślnego folderu docelowego. Kliknij przycisk Dalej.

10.Kliknij przycisk Instaluj. W systemie wyświetlany będzie postęp instalacji.

11.Po zakończeniu instalacji wyświetlona zostanie lista opcji. Wybierz żądane opcje i kliknij przycisk Zakończ.