Aplikacja one-X Portal umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do innych użytkowników portalu oraz rozpoczynanie sesji czatu. Dodatkowo dostępne są następujące funkcje:

Wiadomości błyskawiczne

Wysyłanie wiadomości błyskawicznych do innych użytkowników

Wysyłanie wiadomości błyskawicznych do wszystkich

Nawiązywanie połączenia z poziomu komunikatora błyskawicznego

Przeszukiwanie wiadomości błyskawicznych

Logowanie z poziomu zewnętrznego klienta komunikatora błyskawicznego

Konfiguracja powiadomień błyskawicznych

Włączanie powiadomień na pulpicie

Uwaga:
Należy mieć świadomość, że jeśli wysyła się wiadomość do użytkownika, który ma problemy z łącznością, wiadomość nie może do niego nie dotrzeć. Taka sytuacja może wystąpić, nawet jeśli obecny status obecność użytkownika wskazuje, że jest on dostępny.