Z poziomu Katalogu możesz przyłączyć się do sesji współpracy przez sieć otwartej przez innego użytkownika. Ponieważ jesteś już zalogowany do portalu, nie musisz się ponownie logować do sesji współpracy przez sieć.

Aby dołączyć do sesji współpracy przez sieć otwartej przez innego użytkownika:

1.Za pomocą gadżetu directoryHead Katalog na karcie Strona główna zlokalizuj nazwę, która ma się znaleźć w katalogu.

2.Aby przefiltrować wyświetlone nazwy, rozpocznij wpisywanie nazwy lub numeru w polu tekstowym w górnej części karty. Podczas wprowadzania nazwy niepasujące kontakty z katalogu będą usuwane z wyników.

3. Umieść kursor nad nazwiskiem innego użytkownika w Katalogu. Wyświetlone zostaną ikony katalogu dla dostępnych funkcji.
Directory_Icons

4.Aby otworzyć okno przeglądarki do sesji współpracy przez sieć otwartej przez innego użytkownika, kliknij ikonę webconficon.