Możesz użyć wtyczki, aby dołączyć do konferencji, gdy jest to wymagane. Możesz również dołączyć do sesji współpracy przez sieć.

Aby dołączyć do zaplanowanej konferencji:

1.Na liście zaplanowanych konferencji rozpoczęta konferencja jest wyświetlana na zielonym tle.
plug_in_conf_started

2.Aby dołączyć do tej konferencji, kliknij ikonę plug_in_icon_conf_start. Zadzwoni telefon z zaproszeniem na konferencję,