W aplikacji one-X Portal możesz korzystać z następujących domyślnych skrótów klawiszowych. Możesz także zmieniać je w razie potrzeby.

Odebranie połączenia: Ctrl+Alt+A

Nawiązanie połączenia: Ctrl+Alt+C

Wstrzymanie bieżącego połączenia: Ctrl+Alt+H

Rozłączanie bieżącego połączenia: Ctrl+Alt+D

Aby zmienić skróty klawiaturowe:

WAŻNE
Skróty klawiaturowe przeglądarki WWW mają priorytet nad skrótami używanymi w one-X Portal. Na przykład, naciśnięcie Ctrl+Q najprawdopodobniej spowoduje zamknięcie przeglądarki. Informacje na temat skrótów klawiaturowych używanych w przeglądarce można znaleźć w pomocy przeglądarki.

1. Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Telefonia.

2. W sekcji Skróty klawiszowe kliknij skrót, który chcesz zmienić.

3. Naciśnij klawisz lub kombinację klawiszy, której chcesz używać jako skrót. Jeżeli klawisz lub kombinacja klawiszy jest dostępna, skrót zostanie przypisany.

4. Kliknij przycisk Zapisz.