W systemie tworzone są dzienniki wszystkich zdarzeń występujących w aplikacji one-X Call Assistant. W plikach dziennika rejestrowane są także informacje o debugowaniu. Pliki dziennika posiadają sygnatury czasowe i mogą być używane do rozwiązywania problemów.

Aby skonfigurować rejestrowanie:

1.W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ca icon connected i wybierz opcję Ustawienia.

2.Wybierz opcję Rejestrowanie. Wybierz te opcje, aby utworzyć pliki rejestrów.

Pole

Opis

Włącz rejestrowanie zdarzeń

Tworzy pliki dziennika dla zdarzeń, które występują w aplikacji one-X Call Assistant i umożliwia wyświetlanie plików dziennika w Podglądzie zdarzeń za pomocą opcji Narzędzia administracyjne w systemie Windows.

Włącz rejestrowanie

Rejestruje wszystkie zdarzenia występujące w aplikacji one-X Call Assistant. Zostaną utworzone pliki rejestrów (w katalogu C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Avaya\IP Office\Avaya Call), gdzie <user> jest nazwą użytkownika zalogowanego w systemie Windows.

Włącz rejestrowanie zdarzeń dla powiadomień

Tworzy pliki dziennika dla zdarzeń występujących w aplikacji one-X Call Assistant .

Włącz rejestrowanie powiadomień

Rejestruje wszystkie zdarzenia występujące w aplikacji one-X Call Assistant.

Maksymalny rozmiar pliku dziennika (kb)

Określa maksymalny rozmiar pliku dziennika. Ta opcja wyświetlana jest tylko wtedy, gdy wybrano Włącz rejestrowanie.

Maksymalny czas przechowywania dziennika

Określa maksymalny czas przechowywania dzienników. Ta opcja wyświetlana jest tylko wtedy, gdy wybrano Włącz rejestrowanie.

3.Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać dostęp do plików rejestrów:

1.W obszarze powiadomień kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę ca icon connected i wybierz opcję Ustawienia.

2.Wybierz opcję Rejestry.