1.W przeglądarce internetowej wprowadź URL w formacie https://<nazwa serwera>:<port serwera>/onexportal.html, gdzie:

<nazwa serwera> to nazwa lub adres IP serwera one-X Portal.

<port serwera> to numer portu one-X Portal. W przypadku serwera zawierającego człon HTTPS jest to 9443 lub 8443.

W niektórych przypadkach zamiast członu https:// można użyć http:// i wprowadzić numer portu 8080. Administrator systemu potwierdzi, czy jest to dozwolone.

2. Wpisz swoją Nazwę użytkownika oraz Hasło.

Aby zapamiętać swoją nazwę użytkownika i hasło na danym komputerze, zaznacz pole wyboru Pamiętaj mnie na tym komputerze. Zaznacz to pole wyboru, jeśli jesteś jedynym użytkownikiem korzystającym z danego komputera.

Logowanie do telefonu
Z portalu można się także zalogować do numeru wewnętrznego systemu telefonii lub zewnętrznego numeru telefonu. Aby to zrobić, kliknij opcję Zaloguj się do telefonu. Działanie to nie jest konieczne, jeśli jesteś już zalogowany do numeru wewnętrznego systemu telefonii i chcesz skorzystać z tego numeru.

Logowanie do telefonu wewnętrznego
Aby zalogować się do numeru wewnętrznego systemu telefonicznego, zaznacz pole wyboru Zaloguj mój telefon, a w polu Bazowy numer wewnętrzny wpisz swój bazowy numer wewnętrzny. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Hot Desking.

Logowanie do telefonu zewnętrznego
Aby zalogować się do swojego telefonu domowego lub komórkowego, zaznacz pole Zaloguj przez telepracownika, a w polu Numer telepracownika wpisz numer telefonu domowego lub komórkowego. Ta opcja jest obsługiwana wyłącznie jeśli została skonfigurowana przez administratora systemu. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Telepraca.

3. Kliknij przycisk Zaloguj.

Jeśli zostanie wyświetlone menu Zmiana hasła, oznacza to, że administrator systemu skonfigurował Twoje konto z włączoną opcją Wymuś nowe hasło. Wprowadź ponownie swoje bieżące hasło i nowe hasło, a następnie kliknij przycisk Potwierdź. Zwróć uwagę, że nowe hasło musi spełniać wymagania ustawione przez administratora systemu, w przeciwnym razie menu zostanie wyświetlone ponownie. Zobacz Zmiana hasła.

Jeśli logowanie nie powiedzie się, w programie one-X Portal może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów:

Nieprawidłowe dane użytkownika
Wskazuje, że podano nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło.

Nie można przypisać do Ciebie licencji. Skontaktuj się z administratorem
Wskazuje, że nie posiadasz licencji na korzystanie z aplikacji one-X Portal lub aplikacja one-X Portal nie może połączyć się z systemem telefonicznym.

Zasób Csta niedostępny
Wskazuje, że Twoja przeglądarka nie obsługuje aplikacji one-X Portal.