Możesz się zalogować do programu one-X Portal, nawet jeśli się przemieszczasz i używasz zewnętrznych klientów wiadomości błyskawicznych, takich jak Pidgin lub Adium.

Nazwa użytkownika:
Jeśli Twoja nazwa użytkownika dla aplikacji one-X Portal zawiera spacje, w przypadku klienta zewnętrznego należy je pominąć.

Hasło:
Jeśli dla aplikacji one-X Portal nie ustawiono hasła, w przypadku klienta zewnętrznego hasłem będzie numer wewnętrzny użytkownika.