Po zakończeniu korzystania z one-X Portal należy kliknąć łącze Wyloguj wyświetlone w prawym górnym rogu. Spowoduje to zakończenie sesji i powrót do ekranu logowania przeglądarki. Jeśli portal został użyty do zalogowania się do numeru wewnętrznego, zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz wylogować się także z używanego telefonu.

W przypadku zwykłego przejścia do innej witryny możesz korzystać z funkcji Wstecz, Dalej i Historia przeglądarki, aby powrócić do sesji portalu bez konieczności ponownego logowania. Funkcja ta może być przydatna, ale wiąże się z zagrożeniem w przypadku korzystania z portalu na komputerze współdzielonym lub znajdującym się w miejscu publicznym. Po zakończeniu korzystania z portalu zawsze należy użyć funkcji Wyloguj, a następnie zamknąć przeglądarkę.