Aby się wylogować:

1.W prawym górnym rogu okna Avaya IP Office Plug-in kliknij prawym przyciskiem myszy outlook details icon Opcje.

2.Wybierz opcję Wyloguj plugin_logout. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wyloguj.

3.Kliknij Wyloguj.