Pliki rejestrów są tworzone w katalogu C:\Documents and Settings\Current User\Application Data\Avaya\IP Office\Avaya IP Office Plug-In for Microsoft® Outlook\Logging, gdzie <Current User> jest nazwą użytkownika zalogowanego w systemie Windows.

Aby skonfigurować rejestrowanie:

1.W prawym górnym rogu okna wtyczki kliknij plugin_set. Kliknij opcję Ustawienia.

2.W panelu nawigacyjnym wybierz opcję Rejestrowanie.
plug_in_settings_loggings

3.W sekcji Informacje o rejestrowaniu możesz:

Wybrać opcję Włącz rejestrowanie zdarzeń.

Wybrać opcję Włącz rejestrowanie.

Podać dozwolony Maksymalny rozmiar pliku dziennika (kB).

W menu rozwijanym określić Maksymalny czas rejestrowania.

4.Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać dostęp do plików rejestrów:

1. Kliknij kolejno opcje Start > Uruchom.

2. W oknie dialogowym Uruchom wpisz %appdata%\Avaya\IP Office\Avaya IP Office Plug-In for Microsoft® Outlook\Logging

3. Kliknij przycisk OK.