Istnieje możliwość zalogowania się do aplikacji one-X Portal za pomocą Avaya IP Office Plug-in.

Aby się zalogować:

1.Uruchom program Outlook.

2.Na pasku narzędzi wybierz opcję Dodatki i kliknij Avaya IP Office Plug-in. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Logowanie.
plug_in_login

3.Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło do programu one-X Portal. W menu możesz również zmienić hasło, zobacz Zmiana hasła.

4.Aby automatycznie zalogować się po następnym uruchomieniu wtyczki, wybierz Automatyczne logowanie. Możesz również wybrać automatyczne uruchamianie i wyświetlanie wtyczki zawsze po uruchomieniu programu Outlook, zobacz Ustawienia użytkownika.

5.Kliknij przycisk Zaloguj.

Automatyczna aktualizacja
Jeśli na serwerze portalu zostanie zainstalowana nowsza wersja dodatkowego oprogramowania, zostanie wyświetlony monit o jej zainstalowanie. Zauważ, że gdy wybierzesz opcję Tak, może wystąpić konieczność ponownego uruchomienia programu Outlook. Możesz wybrać opcję Później, aby pominąć instalację aktualizacji w danym momencie. Jednak będzie to oznaczać, że niektóre funkcje mogą być niedostępne do momentu zainstalowania aktualizacji.

6.Na głównym ekranie wtyczki zostanie wyświetlona lista kontaktów.
136-1

 

Aby mieć pewność, że będziesz otrzymywać powiadomienia z serwera, musisz mieć uprawnienia administratora na komputerze osobistym i wybrać w konfiguracji użytkownika wtyczki opcję Pokaż powiadomienia.

Aby uruchomić program Outlook jako administrator:

1. Znajdź plik Outlook.exe . Zazwyczaj znajduje się on w folderze Mój komputer> C: > Pliki programów > Microsoft Office > Office14.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Outlook.exe i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

Aby zawsze uruchamiać program Outlook jako administrator:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Microsoft Office Outlook i wybierz Właściwości.

2. Wybierz kartę Kompatybilność .

3. W sekcji Poziom uprawnień wybierz polecenie Uruchom ten program jako administrator.

4. Kliknij przycisk OK.