Aby nawiązać połączenie z kontaktem:

1. Wskaż kontakt kursorem myszy.

2. Kliknij opcję OLcall. Połączenie jest wykonywane pod główny numer telefonu kontaktu.

Aby wybrać inny numer telefonu, kliknij listę rozwijaną Szczegółowe informacje. Lista rozwijana Szczegółowe informacje zostanie wyświetlona jedynie w przypadku, gdy kontakt posiada alternatywną nazwę użytkownika z adresu e-mail lub inny numer telefonu.