Możesz użyć numerów z rejestru połączeń w celu nawiązania połączenia powtórnego lub zwrotnego.

Aby nawiązać połączenie z historii konwersacji:

1. Za pomocą gadżetu logsHead Historia konwersacji na karcie Strona główna zlokalizuj kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

2. Kliknij nazwę lub numer, aby nawiązać połączenie.

Postęp połączenia wyświetlany jest na karcie w gadżecie callsHead Połączenia. Jeśli połączenie nie powiedzie się, gadżet wyświetli przyczynę niepowodzenia, jeśli będzie znana.

Gdy wewnętrzny użytkownik nie odbiera połączenia, możesz ustawić oddzwanianie, aby zadzwonił do Ciebie, gdy zakończy bieżące lub następne połączenie.