Aby nawiązać połączenie z rejestru połączeń:

1.Uzyskaj dostęp do rejestru połączeń.

2.Znajdź połączenie, do którego chcesz wrócić lub które chcesz powtórzyć.

3.W szczegółach rozmowy kliknij ikonę toaster_icon_callback.

4.Zostanie wyświetlone wyskakujące okienko pokazujące postęp połączenia i w razie konieczności umożliwiające jego zakończenie.
toaster_outgoing_call